logo

เราคนที่หนึ่ง คือ คนไทยที่อยู่ในอเมริกา

ตอนมาใหม่ๆ ทุกอย่างแจ่มใสในความทรงจำ

ประเทศไทย … บ้านเกิดเมืองนอนของเรา

เคยอยู่ เคยเห็น เคยกิน เคยเที่ยว เคยรู้จัก เคยจำได้

……

จากวันเป็นเดือน จากเดือนเป็นปี

ความทรงจำยังคงแจ่มใส

แต่ภาพเก่าๆเริ่มลางเลือน

แต่ละวัน แต่ละเดือน แต่ละปี

มีสิ่งใหม่ๆเข้ามาแทนที่

ที่ๆเคยอยู่ สิ่งที่เคยเห็น ของที่เคยกิน เคยเที่ยว เคยรู้จัก เคยจำได้

หลายสิ่งหลายอย่างไม่เหมือนเดิม นี่คือความเปลี่ยนแปลง

……

เราโชคดีได้กลับไปเยี่ยมเมืองไทยทุกปี

บางคนโชคดีกว่าได้กลับไปบ่อยกว่าเรา

แต่บางคนโชคไม่ดี ไม่ได้กลับเป็นปี สองปี สามปี มากกว่าห้าปี มากกว่าสิบปี

ภาพเก่าๆยิ่งกว่าลางเลือน…

พวกเราคือคนไทยที่อยู่นอกประเทศ คนไทยที่กระจัดกระจายกันอยู่ทั่วโลก คนไทยที่ไม่ได้อยู่ในประเทศไทย

แต่เป็นคนไทยที่หัวใจยังเป็นไทย

…….

เราจึงอยากมีที่ทางที่เป็นศูนย์กลาง

รวบรวมข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงและความเปลี่ยนไปของเมืองไทย

เรื่องราวที่เป็นประโยชน์เมื่อคุณกลับไป เรื่องราวที่อัพเดทเมื่อคุณไม่ได้กลับไป เรื่องราวที่แลกเปลี่ยนกันระหว่างเพื่อนคนไทยทั่วโลก

…….

เราคนที่สอง คือ คนอยู่ที่เมืองไทย

ช่วยเราคนที่หนึ่งหาข่าว อัพเดทเรื่องใหม่ๆให้ฟังเผื่อคนที่หนึ่งตกข่าว

เราสองคนจึงช่วยกันทำงาน เพื่อไม่ให้คนไทยทั่วโลกตกข่าว

ทั้งหลายทั้งปวงนี้ ก็เพื่อ…

ถึงจะไม่ได้กลับเมืองไทย…ก็เหมือนกลับเมืองไทย

..Then and Now.. Updatethailand, Update yourself เว็บไซต์ของคนไทยทั่วโลก